Kontakt

Kierownik Projektu

Przemysław Ruchlicki
e-mail: pruchlicki@kig.pl

Animator Projektu

Andrzej Wojciechowicz
e-mail: andrzej.wojciechowicz@kigcp.pl

Sekretarz Rady

Ben Sassi
e-mail:  ben.sassi@kigcp.pl

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: radahandlu@kigcp.pl

.

© 2019-2020 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.