Skład Rady

Członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu powołani 10 stycznia 2020 roku przez Panią Jadwigę Emilewicz, Ministra Rozwoju.

Prezydium Rady

PRZEWODNICZĄCA

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Profesor

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

WICEPRZEWODNICZĄCY

Maciej Ptaszyński

Dyrektor Generalny

Polska Izba Handlu

Członkowie Rady

Iwona Ciechan

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

Jan Czarzasty

Doktor

Szkoła Główna Handlowa

Zbigniew Dworzecki

Prof.dr hab.

Szkoła Główna Handlowa

Maria Andrzej Faliński

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

Helmut Gläser

Doradca biznesu

VOLVO Nijhof Wassink Sp. z o.o.

Rafał Górecki

Pełnomocnik Prezesa Zarządu Głównego

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Jacek Guziński

Wiceprezes Zarządu

Kogifi Dogital Sp. z o.o.

Joanna Jaroch - Pszeniczna

Wicedyrektor

Polsko Francuska Izba Handlowa

Ryszard Jaśkowski

Prezes Zarządu

KZRSS Społem

Renata Juszkiewicz

Prezes Zarządu

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Piotr Klatta

Doktor

Instytut Badań Edukacyjnych

Leszek Knap

Dyrektor

Securitypolice.pl Sp. z o.o.

Radosław Cezary Knap

Dyrektor

Polska Rada Centrów Handlowych

Stanisław Kowalczyk

Prof. Dr hab.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej

Robert Krzak

Doradca Zarządu

Ernst&Young Sp. z o.o.

Katarzyna Lorenc

Ekspert BCC ds. rynku pracy

Business Centre Club

Marta Łada

Kierownik działu leanmangement

Auchan Polska Sp. z o.o.

Marek Marzec

Członek Zarządu

Ewabis Sp z o.o.

Marcin Mendruń

Dyrektor ds. Szkoleń

Jeronimo Martins Sp. z o.o.

Jacek Męcina

Prof. Dr hab.

Konfederacja Lewiatan

Barbara Mikusińska-Ozdobińska

Członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

Marek Oberda

Właściciel

In Town Consulting

Paweł Ochwat

Prezes Zarządu

Asysta Kancelaria Brokerska Sp. z o.o.

Sylwia Olechno

Dyrektor Generalny

Grupa Chorten Sp. z o.o.

Anna Olewnik Mikołajewska

Prezes Zarządu

Zakłady Mięsne Olewnik BIS Sp. z o.o.

Piotr Piasecki

Prezes Zarządu

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Krzysztof Przybył

Prezes Zarządu

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Tomasz Rostkowski

Dr hab.

Szkoła Główna Handlowa

Piotr Rozwadowski

PhD

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

Ben Sassi

Członek

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

Magdalena Stalpińska

Członek komisji rewizyjnej

Polskie Stowarzyszenie HR

Andrzej Szumowski

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Polska Wódka

Grażyna Śmigielska

Prof.dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Tokarz

Prezes Zarządu

Grupa Kapitałowa "Specjał"

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager ds. Kształcenia zawodowoego i ustawicznego

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Andrzej Wojciechowicz

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

Marcin Wroński

Zastępca Dyrektora Generalnego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Bożena Wróblewska

Prezes Zarządu

KIG Centrum Promocji Sp. z o.o.

Agata Wrzecionowska-Dzierba

Członek Zarządu

Akademia Umiejętności Eurocash

Marta Joanna Ziółkowska

Doktor

Szkoła Główna Handlowa

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.