Aktualności

Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu – informacyjne wideokonferencje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczyna cykl 20 wideokonferencji, których zadaniem jest informowanie przedsiębiorców o przyjętych rozwiązaniach prawnych, mających na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz przekazanie korzyści wynikających z przyjętych pakietów ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową. Cykl rozpocznie się już 26 maja i potrwa 7 tygodni.

Pomoc w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie pandemii, jest dla nas priorytetowym zadaniem, dlatego jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy instytucjami, stanowić będzie doskonałe uzupełnienie działań komunikacyjnych i zapewni ogólnokrajową promocję przedsięwzięcia. Dlatego w imieniu własnym oraz partnerów tego wydarzenia, zapraszam i zachęcam Państwa do włączenia się w prowadzoną kampanię promocyjną.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie cyklu: www.parp.gov.pl/tarcza.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.