Aktualności

red apple fruit on four pyle books

Wpływ edukacji pozaformalnej na kształcenie pracowników sektora handlu

16 listopada 2020
Czytaj więcej »

Wpływ automatyzacji procesów handlowych i zastosowania nowych technologii w wyposażeniu magazynów i punktów sprzedaży detalicznej na kompetencje pracowników handlu

9 listopada 2020
Czytaj więcej »

Cel działań

Celem projektu “Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu” jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w handlu, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Nazwa Beneficjenta

Lider Projektu
Konsorcjanci

Inne Rady Sektorowe w Polsce

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

© 2019-2020 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.