Aktualności

people seated on table in room

Konkurs Pracodawca Jutra 2023 został wydłużony do 31 lipca 2023 r.  

3 lipca 2023
Czytaj więcej »
turned-on MacBook Pro

Kto i w co inwestuje w sektorze handlu?  Słaba skłonność do inwestowania, w tym w rozwój kompetencji pracowników, może w dłuższym okresie, wpływać niekorzystnie na konkurencyjność małych firm handlowych.

2 czerwca 2023
Czytaj więcej »

Cel działań

Celem projektu “Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu” jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w handlu, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Nazwa Beneficjenta

Lider Projektu
Konsorcjanci

Inne Rady Sektorowe w Polsce

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.