Biblioteka Eksperta

Nowoczesna Fabryka sektora spożywczego – Przemysł 4.0

10 czerwca 2021
Czytaj więcej »

Baza Usług Rozwojowych – pomoc dla Przedsiębiorców

17 maja 2021
Czytaj więcej »

W jaki sposób dostosować programy dydaktyczne aby efektywnie edukować przyszłych pracowników?

24 września 2020
Czytaj więcej »

Podnoszenie kompetencji branży handlowej – jak nie wyważać otwartych drzwi

27 sierpnia 2020
Czytaj więcej »

W jaki sposób działy HR weryfikują kwalifikacje i kompetencje pracowników handlu

13 sierpnia 2020
Czytaj więcej »

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.