Aktualności

person holding pencil near laptop computer

Diagnoza i ocena sytuacji w zakresie cyfryzacji firm handlowych

3 sierpnia 2022
Czytaj więcej »
person holding white Samsung Galaxy Tab

Najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w kwietniu 2022 r.

10 maja 2022
Czytaj więcej »
man writing on paper

Minister Edukacji i Nauki włącza Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze handel do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

14 lutego 2022
Czytaj więcej »
person holding white Samsung Galaxy Tab

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Styczeń 2022

13 lutego 2022
Czytaj więcej »
two people shaking hands

OPRACOWANIE POHiD: „Ethos pracy handlowca”

7 lutego 2022
Czytaj więcej »

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2022 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.