Misja Rady

Misja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu Obejmuje następujące trzy funkcje:

Informacyjną

Pracodawcy handlu uzyskają źródło wiarygodnej, uporządkowanej informacji o rynkowych kompetencjach i kwalifikacjach, a legitymujący się nimi pracownicy mogą odnaleźć się w systemie informowania o potrzebach i szansach adekwatnego zatrudnienia i doskonalenia zawodowego.

Integracyjną

Firmy i pracownicy sektora handlu uzyskują jednolity merytorycznie instrument zarządzania kwalifikacjami pracowników. Jest nim przede wszystkim Sektorowa Rama, nad aktualnością której, poprzez dyskusję, badania i wpływ na edukację, czuwać ma właśnie SRKH. Rada stanowi sprofilowane forum łączące środowiska gospodarcze i naukowo-edukacyjne oraz związki pracodawców.

Edukacyjną

Firmy przemysłowe i usługowe, w których funkcjonują działy handlowe uzyskają wiedzę i poradę co do oferty instytucji edukacyjnych i firm szkoleniowych oraz w zakresie know-how dot. organizowania własnych struktur szkoleniowo-kształceniowych. Docelowo powstanie system informacji o zasobach kompetencyjnych rynku krajowego i unijnego.

SRKH powinna przyczynić się do poprawy otoczenia prawnego regulującego funkcjonowanie podmiotów sektora handlu. Powinna też ułatwić rozwiązywanie kwestii dostępu do rynku niektórych kategorii firm i pracowników np. pracowników 50+, osób niepełnosprawnych, pracowników spoza granic Polski.

Skład SRKH będzie ewoluował, w zależności od sytuacji rynkowej i potrzeb Projektu.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.