Rekomendacje

Rekomendacja nr 2/2020 z dnia 13 września 2021 r.

Poprawka do Rekomendacji nadzwyczajnej w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 z dnia 25 lutego 2021 r.

Rekomendacje nadzwyczajne w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.