Aktualności

clear marble on brown rock

Cyfrowa ucieczka do przodu i powrót do sprawdzonej przeszłości. Dwa sprzeczne i bardzo skuteczne w kryzysowych czasach modele sprzedaży

19 sierpnia 2020
Czytaj więcej »
A stack of thick folders on a white surface

Historyczny punkt zwrotny E-HANDLU

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej »
blue and yellow metal industrial machine

Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy – raport

30 lipca 2020
Czytaj więcej »

66% firm szkoleniowych bez środków na dostosowanie się do warunków pandemii

22 lipca 2020
Czytaj więcej »
woman placing sticky notes on wall

Zapotrzebowania na kompetencje w sektorze handlu

16 lipca 2020
Czytaj więcej »

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.