Aktualności

Historyczny punkt zwrotny E-HANDLU

A stack of thick folders on a white surface

Szanowni Państwo.

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym, krótkim raportem pani dr Marty Ziółkowskiej na temat radykalnej zmiany w obszarze e-handlu. Po gwałtownym wzroście zainteresowania tą formą sprzedaży wywołanym pandemią, wielu handlowców postrzega ją jako stały element swojej działalności. Zakupy online są coraz częstszym wyborem konsumentów i stają się nawykiem. Sieci handlowe podwoiły swoje sprzedaże w tym kanale. Autorka analizuje zaistniałą sytuację i antycypuje przyszłe trendy w tym obszarze sprzedaży.

Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.