Aktualności

three person pointing the silver laptop computer

Popyt na pracę w sektorze handlu

21 września 2020
Czytaj więcej »
A stack of thick folders on a white surface

Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu

15 września 2020
Czytaj więcej »
A stack of thick folders on a white surface

Rynek pracy, edukacja, kompetencje – Aktualne trendy i wyniki badań

8 września 2020
Czytaj więcej »
person holding pencil near laptop computer

Kolejne opracowania i raporty naszych ekspertów

7 września 2020
Czytaj więcej »
person sitting on chair holding iPad

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w handlu

1 września 2020
Czytaj więcej »

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.