Aktualności

Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu

A stack of thick folders on a white surface

W załączeniu przekazujemy Państwu kolejny raport PARP dotyczący rynku pracy. Tym razem poruszony w nim został temat praktycznej nauki zawodu w tym form i celów, jakie są przyjmowane w różnych krajach. W raporcie w skrócie przedstawione też zostały badania przeprowadzone zarówno w Polsce jak i w Europie na temat skuteczności praktycznej nauki zawodu. 

Na podstawie zebranego w raporcie materiału można jednoznacznie skonstatować, że sukces praktycznej nauki zawodu opiera się na ścisłej współpracy szkoły, samorządu i przedsiębiorców. Ten w efekcie prowadzi do dużej liczby uczestników programów praktycznego nauczania, którzy kończą go z sukcesem i korzyścią. Jak pokazują badania absolwenci, którzy odbywali praktyczną naukę szybciej znajdują zatrudnienie niż ich rówieśnicy niemający praktyki, a także w porównaniu z innymi absolwentami szkolnictwa zawodowego zarabiają więcej w całej swojej karierze.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.