Aktualności

Kolejne opracowania i raporty naszych ekspertów

person holding pencil near laptop computer

Szanowni Państwo,

zakończył się okres wakacyjny, w którym nie zaprzestaliśmy śledzenia zmian zachodzących na rynku pracy w sektorze handlu. Członkowie Rady oraz eksperci współpracujący z nami sporządzili szereg notatek i syntetycznych raportów, do lektury których serdecznie Państwa zachęcam. W opracowaniach, między innymi, znajdują się ciekawe informacje zamieszczone przez panią Iwonę Ciechan na temat ZSK. Autorka informuje o rozpoczęciu prac nad opisem kwalifikacji „ Prowadzenie sprzedaży przez platformy elektroniczne” i ich zgodnością z SRKH. Do ZSK włączono kolejną kwalifikację rynkową, która dotyczy planowania i prowadzenia działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego również w sektorze handlu. „Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” będzie gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego. W Sejmie znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W projekcie znajduje się propozycja dot. ZSK. Więcej informacji na zasygnalizowane tematy znajdziecie Państwo w czerwcowym opracowaniu zadania 6.1 ,,Monitoring działań realizowanych przez inne podmioty z sektora w ramach prac nad ZSK’’.

Rozwój e-handlu w przedsiębiorstwach handlowych oraz działach handlowych firm przemysłowych i usługowych skutkuje istotnymi zmianami, zarówno w obsłudze bezpośredniej klienta, jak i zarządzaniu firmą, a także zmianami w poszczególnych procesach handlowych. Przewiduje się, że coraz szersze wykorzystywanie e-handlu spowoduje konieczność transformacji modeli biznesowych firm handlowych. Temat ten obszernie opisuje w czerwcowym opracowaniu zadania 3.2. ,,Monitorowanie zapotrzebowania pracodawców na kompetencje pracowników w sektorze handlu” pani dr. hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z kolei w lipcowym opracowaniu autorka opisuje nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym automatyzację, które znajdują szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach handlowych oraz działach handlowych firm przemysłowych i usługowych oraz skutkują istotnymi zmianami, zarówno w obsłudze bezpośredniej klienta, jak i zarządzaniu firmą, a także zmianami w poszczególnych procesach handlowych.

Ciekawe wnioski z przeglądu badań, komunikatów oficjalnych, artykułów i komentarzy na temat sektora handlu i sektorowego rynku pracy zamieszcza w swojej notatce za sierpień dr Maria Andrzej Faliński. Zapowiada podjęcie we wrześniu badania weryfikującego zauważone tendencje i skierowanie uwagi na stan sektora (zmiany strukturalne) i skutki tego w sferze sektorowych HR. Należy też podjąć analizę sytuacji w sferze edukacji i szkoleń (temat badania z zadania 3.1 SRKH).

Jeszcze raz zachęcam do lektury opracowań na naszej stronie www w zakładce ,,Raporty”.

Andrzej Wojciechowicz, Animator prac SRdsKH

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.