Aktualności

Popyt na pracę w sektorze handlu

three person pointing the silver laptop computer

Duża dynamika zmian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym wskazuje na potrzebę urzeczywistnienia koncepcji uczenia się przez całe życie. System edukacji musi tak kształcić, aby umiejętności ludzi nadążały za digitalizacją poszczególnych dziedzin życia.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.