Aktualności

gray conveyor between glass frames at nighttime

Kompetencje przyszłości w sektorze handlu – prognozy z prac grupy roboczej SRdsKH

14 lipca 2020
Czytaj więcej »

Instrument dotacyjny dla mikro i małych przedsiębiorców

7 lipca 2020
Czytaj więcej »
macbook pro displaying group of people

Dyskusja ekspercka – Wyzwania edukacyjne i zmiany w sektorze handlu w kontekście skutków pandemii koronawirusa

6 lipca 2020
Czytaj więcej »
white and gray concrete mall close-up photography

Konkurencja formatów handlowych operujących w obiektach wielkopowierzchniowych – szansa na szybki rozwój nowych kompetencji

2 lipca 2020
Czytaj więcej »
person using phone and laptop

Kompetencje cyfrowe w obszarze handlu detalicznego

23 czerwca 2020
Czytaj więcej »

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.