Aktualności

black swivel chair beside rectangular brown wooden desk

Przełom edukacyjny w sektorze handlu?

17 czerwca 2020
Czytaj więcej »

Opublikowano Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Handlu (SRKH)

16 czerwca 2020
Czytaj więcej »
four men looking to the paper on table

Jaki HR w czasie i po pandemii?

10 czerwca 2020
Czytaj więcej »
A stack of thick folders on a white surface

Aktualizacja rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze handlu

9 czerwca 2020
Czytaj więcej »
woman placing sticky notes on wall

Kompetencje przyszłości

3 czerwca 2020
Czytaj więcej »

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.