Aktualności

Diagnoza i ocena sytuacji w zakresie cyfryzacji firm handlowych

person holding pencil near laptop computer

Szanowni Państwo, w zakładce raporty umieszczone zostało świetne opracowanie wraz rekomendacjami autorstwa Pani Profesor Urszuli Kłosiewicz – Góreckiej z PIE na temat: Diagnoza i ocena sytuacji w zakresie cyfryzacji firm handlowych, identyfikacja oczekiwań pracodawców wobec kompetencji cyfrowych pracowników handlu oraz wskazanie kompetencji przyszłości w sektorze handlu w obszarze kompetencji cyfrowych.

W erze obecnych zmian technologicznych szczegółowe przestudiowanie raportu jest lekturą obowiązkową dla każdego przedsiębiorcy i edukatora.

Zachęcamy Państwa do lektury raportu.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.