Biblioteka Eksperta

Podnoszenie kompetencji branży handlowej – jak nie wyważać otwartych drzwi

Joanna Wierzbicka-Grajek, Manager ds. Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego

Kompetencje przyszłości –to bardzo modny, aczkolwiek często nadużywany slogan najczęściej odnoszący się do wiedzy i umiejętności z zakresu tzw. „nowej gospodarki” związanej z informatyką, automatyzacją produkcji i przemysłem 4.0. Często zapomina się, jak istotną rolę pełnią kompetencje przyszłości w sektorze usług, również tych związanych z handlem.

Nowe wyzwania związane z przeniesieniem kanałów dystrybucji ze świata realnego do internetu, a także konkurencją międzynarodową są szansą na dopasowanie kompetencji pracowników do oczekiwań klientów i pracodawców. Równocześnie pomogą one w rozwoju zawodowym i realizacji potrzeb samych zainteresowanych – pracowników i osób uczących się zawodów handlowo-kupieckich.

AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), jako izba bilateralna, promuje współpracę gospodarczą między Polską a Niemcami i wspiera przedsiębiorstwa działające w tych krajach. Korzysta przy tym z wymiany wiedzy i doświadczeń siostrzanych izb działających w ponad 100 krajach na całym świecie. Znajdując optymalne dla klientów koncepcje Izba często posiłkuje się rozwiązaniami, które zostały już wdrożone w Niemczech lub w innych krajach, gdzie istnieje wysoko rozwinięta tradycja kupiecko-handlowa. Wychodzimy bowiem z założenia, że nie trzeba wyważać drzwi, które inni otworzyli już przed nami.

Promując kształcenie zawodowe i ustawiczne AHK Polska koncentruje się na trzech poniższych obszarach.

Działamy utylitarnie – skupiamy się na działaniach, które są użyteczne dla przedsiębiorców i ich obecnych/przyszłych pracowników. Przykładem takiej aktywności jest Akademia Handlowa – Wiedza Praktyczna w Handlu, którą realizujemy we współpracy z Lidl Polska. W ramach tego liczącego obecnie 6 lat projektu uczniowie klas patronackich przygotowują rozwiązania dotyczące promocji produktów w sklepie, działań reklamacyjnych, kontroli jakości, obsługi wymagających klientów, zapewnienia ciągłości dostaw i wiele innych. Wszystkie projekty odnoszą się do specyfiki pracy u konkretnego pracodawcy. Pozwalają zdobyć adeptom zawodu nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności wymagane na konkretnym stanowisku pracy. Uczniowie zdobywają kompetencje w autentycznym lokalnym środowisku pracy, czerpiąc z najlepszych doświadczeń międzynarodowych. Ich nauczycielami są instruktorzy praktycznej nauki zawodu wyłonieni spośród najlepszych pracowników firmy. Curriculum projektu było testowane przez duże koncerny handlowe działające w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. na Węgrzech i na Słowacji.

Wspieramy zdobywanie kompetencji miękkich –nawet osoba z najlepszymi kwalifikacjami zawodowymi wymaga okazjonalnego wsparcia trenerów, tak by sprostać oczekiwaniom wymagających klientów i nabyć pewności w działaniu. Naszym firmom członkowskim proponujemy cykl szkoleń autorskich, które odnoszą się do obsługi klientów o najwyższych oczekiwaniach, aktywizują dosprzedaż i pozwalają włączyć zasady savoir-vivre – by uczynić ze sprzedawcy profesjonalnego, obytego i świadomego doradcę klienta.

Pożądamy z duchem czasu, informując o trendach dotyczących cyfryzacji w zawodach handlowych. Omnichannel Retailing, E-Invoicing, Mobile Payment, Warehouse-Management-System, Data Driven Marketing to tylko niektóre trendy i narzędzia stosowane w handlu, których poznanie stanie się kluczowe w pracy handlowca w najbliższych latach. Cyfryzacja usług handlowych nie ogranicza się bowiem do e-commerce. Dotyczy wszystkich kanałów dystrybucji, bo nasza rzeczywistość cyfryzuje się zarówno w handlu online jak i sprzedaży tradycyjnej. Chcielibyśmy, aby polscy handlowcy byli w europejskiej i światowej awangardzie. Usługi związane z handlem są ważnym motorem polskiej gospodarki, a handel zapewnia utrzymanie setek tysięcy osób w Polsce.

AHK Polska zachęcona sukcesem leksykonów „Od mechanika do mechatronika” i Od mechanika do przemysłu przyszłości” , które zostały wyróżnione i nominowane do nagród przyznawanych przez środowiska edukacyjne, zamierza w 2021 wydać trójjęzyczny leksykon merytoryczno-językowy, który systematyzowałby wiedzę przydatną dla osób uczących się zawodu sprzedawcy w szkołach branżowych i technikach, a także osób, które chciałby się przebranżowić.

Więcej informacji o inicjatywach AKH Polska i kształceniu zawodowym dostępne w poniższych linkach:

  1. Raport Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą. (PDF)
  2. Leksykon Od mechanika do mechatronika. (PDF)
  3. Leksykon Od mechanika do przemysłu przyszłości.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.