Biblioteka Eksperta

Baza Usług Rozwojowych – pomoc dla Przedsiębiorców

Materiały instruktażowe (tutorial) dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z obsługą profilu przedsiębiorcy (odbiorcy wsparcia) w Bazie Usług Rozwojowych.

Przedsiębiorcy mogą także korzystać ze wsparcia Infolinii Bazy Usług Rozwojowych, która udziela wsparcia związanego z BUR w dni robocze w godz. 8.30-16.30 pod nr tel. 801 332 202 oraz 22 574 07 07 oraz e-mailowo: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.