Aktualności

Dualne kształcenie zawodowe

man in gray hoodie wearing blue helmet holding black and orange bicycle handle bar

Każda forma zaangażowania przedsiębiorców w proces kształcenia jest godna uznania. Oferując praktyki, uczestnicząc w lekcjach przedmiotów zawodowych, doposażając szkoły i zakłady kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne pracodawcy przyczyniają się unowocześniania procesu kształcenia.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak dualne kształcenie zawodowe. O tej formie nauki zawodu możemy mówić, gdy pracodawca aktywnie angażuje się w proces edukacji przedmiotów zawodowych poprzez przejęcie części praktycznej nauczania, wspieranie uczniów przez wykwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu i związanie się z młodocianymi pracownikami poprzez umowy o pracę.

Załączona poniżej prezentacja przedstawia zalety kształcenia dualnego dla uczniów, szkoły, pracodawców i społeczności lokalnej oraz prezentuje roadmap tworzenia klasy patronackiej.

Joanna Wierzbicka – Grajek, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.