Aktualności

Kompetencje przyszłości w sektorze handlu – prognozy z prac grupy roboczej SRdsKH

gray conveyor between glass frames at nighttime

W ramach prac prowadzonych przez Sektorową Radę do spraw Kompetencji w Handlu powołano Branżową Grupę Roboczą Kompetencji Przyszłości. Postawiono sobie za cel prognozowanie powstających i mających powstać w przyszłości kompetencji, zarówno w obszarze wiedzy i umiejętności, jak i postaw społecznych istotnych dla branży handlu. Powstanie takiej prognozy ma ułatwić jednostkom edukacji, zarówno formalnej jak i pozaformalnej, modelowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych adekwatne dla potrzeb przyszłego ryku pracy w handlu. Prognoza powinna przynieść odpowiedzi na pytania:

  1. Jakie kompetencje będą poszukiwane w najbliższej przyszłości na rynku pracy w handlu?
  2. Kogo obejmie zapotrzebowanie?
  3. W jaki sposób kształcić pracowników w prognozowanych kompetencjach?

Poszukując odpowiedzi na pierwsze pytanie – jakie mogą zaistnieć w handlu kompetencje w przyszłości – przyjęto założenie, że będą się one rozwijać w ślad za istniejącymi i powstającymi nowymi trendami na rynku handlowym. Po przeprowadzeniu szeregu wywiadów i zasięgnięciu opinii uznanych ekspertów rynkowych, wyłoniono czternaście wiodących trendów którym przyporządkowano oczekiwane w sektorze kompetencje. Zespół projektowy, wsparty grupą ekspercką, opisał poszczególne kompetencje w trzech obszarach: wiedzę jaką powinien posiadać pracownik przyszłości (wie),

  • umiejętność wykorzystania tej wiedzy (potrafi) oraz
  • jego kompetencje społeczną (postawa – jest).

W wyniku tych prac powstało poniższe zestawienie.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.