Aktualności

Minister Edukacji i Nauki włącza Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze handel do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

man writing on paper

Z radością informujemy, iż staraniami Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu, Sektorowa Rama Kwalifikacji w Handlu została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12.01.2022. 

Składamy serdeczne podziękowania dla Grupy Roboczej ds. Wdrożenia Sektorowej Ramy, która zainicjowała proces włączenia Ramy oraz dla Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego, będącego twórcą tego opracowania.

Zapraszamy Państwa do zapoznania z lekturą: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000031001.pdf

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.