Aktualności

Opracowania i raporty naszych ekspertów (lipiec 2021)

person holding pencil near laptop computer

Polecamy kolejne artykuły Członków naszej Rady. Pani dr Marta Ziółkowska po raz kolejny przybliża nam obszar rozwijającego się handlu internetowego. Wskazuje na trendy światowe i lokalne, podkreśla przesuniecie sprzedaży on-line w stronę m-commerce, wzrost zaufania do podpiętych płatności mobilnych. Z kolei Pani profesor Grażyna Śmigielska przedstawia obszerne podsumowanie sytuacji firm hurtowych i detalicznych na podstawie wyników badania koniunktury przez GUS. We wnioskach podkreśla charakter zmian zachodzących w oczekiwaniach pracodawców sektora handlu wobec kompetencji pracowników.

Polecam Państwu lekturę nowych opracowań.

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.