Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje – Aktualne trendy i wyniki badań

A stack of thick folders on a white surface

Podsumowanie badań o:

  • elastyczności pracy specjalistów i menadżerów,
  • oczekiwaniach młodych osób (do 25 r.ż.) względem pracodawców,
  • postrzeganiu i dzieleniu między kobiety i mężczyzn zobowiązań opiekuńczych i zawodowych,
  • roli pracodawców w rozwoju umiejętności pracowników (badanie Międzynarodowej Organizacji Pracy),
  • szkolnictwie zawodowym, któremu poświęcona jest publikacja OECD – Education at a Glance 2020.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.