Aktualności

Wręczenie powołań Ministra Rozwoju dla członków Sektorowej Rady ds. kompetencji w Handlu

W dniu 26.02.2020 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 odbyła się inauguracja prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu, podczas której przedstawiciele sektora handlu, nauki, organizacji branżowych i biznesowych, otrzymali powołania Ministra Rozwoju Jadwigi Emilewicz do składu Rady. Przewodniczącą Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu została pani profesor Urszula Kłosiewicz-Górecka (Polski instytut Ekonomiczny), a wiceprzewodniczącym pan Maciej Ptaszyński (Polska Izba Handlu).

SRKH powinna przyczynić się do poprawy otoczenia prawnego regulującego funkcjonowanie podmiotów sektora handlu. Powinna też ułatwić rozwiązywanie kwestii dostępu do rynku niektórych kategorii firm i pracowników.

Skład SRKH będzie ewoluował, w zależności od sytuacji rynkowej i potrzeb Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z Członkami Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu powołanymi przez Ministra Rozwoju 10.01.2020 roku.

Materiały dodatkowe:

Wybrane zdjęcia z inauguracji:

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.