Aktualności

Zapotrzebowania na kompetencje w sektorze handlu

woman placing sticky notes on wall

Szanowni Państwo

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym, krótkim raportem pani dr Marty Ziółkowskiej na temat zapotrzebowania na kompetencje w sektorze Handlu. W syntetyczny sposób opisuje on ewolucję sprzedaży omnichanel w warunkach drastycznych zmian rynkowych wywołanych pandemią, wygranych i przegranych tej zmiany. Opisuje czekające nas zmiany w modelu konsumpcji, spersonalizowanej oferty rozszerzonej o cyfrowe doświadczenia oraz możliwość jej współtworzenia. Podkreśla również, iż dla rozwoju sprzedaży detalicznej istotne są także potrzeby i budowanie pozytywnego doświadczenia klientów (customer experience) przez sklepy internetowe i partnerów wspierających ich obsługę logistyczną, jak również zapewnianie potrzeby bezpieczeństwa. Podsumowuje trendy wywołane i zintensyfikowane pandemią. Wskazuje działania niezbędne, jakie powinien podjąć handel w najbliższych dniach oraz ogólne umiejętności, jakie powinno rozwijać się w tym i innych sektorach.

Zapraszam do lektury.

Andrzej Wojciechowicz, Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.