Współpraca

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuje, że w roku  szkolnym  2019/2020  w  branżowych  szkołach  I  stopnia  w  dwóch j ednostkach tj . w Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  w Strzelcach  Opolskich  oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem w zawodzie: sprzedawca – 31 uczniów. Ponadto istnieje możliwość kształcenia w  technikum  w  zawodzie  technik handlowiec, jednakże  od kilku  lat kierunek ten nie wzbudza  zainteresowania.  Informacja o liczbie uczniów została sporządzona na dzień wg SIO na dzień 30.09.2019 roku.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.