Współpraca

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o  prowadzeniu działań, które pośrednio  wpływają na rzecz kształcenia kompetencji zasobów ludzkich w handlu:

1. Jednostki oświatowe (Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz w Świnoujściu) , dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, kształcą w zawodach medycznych, społecznych oraz w zawodach mieszczących się w sferze usług publicznych, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, tj.:

  1. technik usług kelnerskich/kelner, technik organizacji turystyki/technik obsługi turystyki – branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);
  2. technik usług kosmetycznych – branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);
  3. technik ortopeda, technik masażysta, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy , opiekun medyczny – branża opieki zdrowotnej (MED);
  4. opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa – branża pomocy społecznej (SPO).

Ponadto, od 1 września 2019 r. utworzono nową placówkę pn.: Wojewódzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie, która wchodzi w skład ZCKZiU w Szczecinie, celem uzupełnienia i wzbogacenia dotychczasowej oferty  edukacyjnej dla dorosłych. Centrum prowadzi kwalifikacyjny kurs zawodowy – opiekun medyczny oraz oferuje kursy m.in.: „Opiekunka domowa osoby starszej”, „Opieka nad osobą chorą, niesamodzielną, niepełnosprawną w środowisku domowym” czy np.: kursy dokształcające: w zakresie opieki nad chorym z Chorobą Alzheimera i w zespołach otępiennych, opieki geriiatrycznej; w zakresie zastosowania lasera diodowego w kosmetyce, manicure, pedicure brazylijski; w zakresie masażu limfatycznego, masażu tkanek głębokich i inne.

2. W  ramach  realizacji działań  związanych  z  kształceniem  ustawicznym  na poziomie województwa jednym z istotnych narzędzi polityki uczenia się przez całe życie jest Zintegrowany System Kwalifikacji, który ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego nawiązał współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, który w Polsce wdraża Zintegrowany System Kwalifikacji. W wyniku  spotkań z doradcą regionalnym ZSK z województwa zachodniopomorskiego został omówiony plan wspólpracy w zakresie podejmowania działań na terenie całego województwa zmierzających do większego wykorzystania możliwości jakie stwarza pracownikom, pracodawcom a także uczniom i absolwentom Zintegrowany System Kwalifikacji. Podejmowane wspólnie działania, których celem będzie szerokie promowanie idei uczenia się przez całe życie, będą polegały m.in. na inicjowaniu i wspieraniu rozwoju regionalnych  partnerstw z  udziałem lokalnego samorządu, oświaty i pracodawców, w ramach których powstaną nowe kwalifikacje rynkowe  wpisujące się w regionalne potrzeby rynku pracy; inicjowaniu i rozwijaniu  współpracy pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a przedsiębiorstwami w w zakresie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności i kompetencji oraz przygotowania ich do kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK.

3. Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z uwagi na zadania związane z internalizacją firm, organizuje szkolenia dedykowane firmom zainteresowanym eksportem. Wówczas istnieje możliwość uczestniczenia w tego typu szkoleniach  przez  przedstawicieli  sektora MŚP,  które np. łączą  w sobie działalność produkcyjną i handlową. W 2019 roku zrealizowano 8 szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. zagadnienia: „Zarządzanie sobą w czasie”, „Budowanie i wdrażanie Modeli Biznesowych Internacjonalizacji w przedsiębiorstwie”, „Komunikacja interpersonalna”, „Finansowanie I zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym”.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.