Aktualności

Badanie w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża handlu

pen on paper

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu oraz konsorcjum firm PBS sp. z o.o, MCM Institute Poland sp. z o.o., EGO s.c. oraz Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o. zapraszamy Państwa do udziału w badaniu w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża handlu.

Celem badania jest zwiększenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w branży, w szczególności w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi branża w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi.

Badanie przeprowadzone będzie w formie: indywidualnych wywiadów pogłębionych, paneli eksperckich oraz ankiet internetowych. 

Do badania zapraszamy praktyków – pracodawców sektora, ekspertów branżowych (naukowcy, analitycy branży, specjaliści) oraz przedstawicieli organizacji zrzeszających uczestników branży handlu.  

Wszystkich zainteresowanych udziałem w badaniu prosimy o kontakt: Office@mcminstitute.com

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.