Aktualności

Identyfikacja potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze handlu

person holding pencil near laptop computer

Identyfikacja potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze handlu jest zadaniem ciągłym Rady, które realizujemy od dwóch lat.

W październiku zainicjowano badanie ankietowe wśród respondentów będących przedstawicielami naszego sektora.

Celem badania była diagnoza potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze handlu w Polsce. W badaniu poddano ocenie czynniki i bariery istotne dla analizy zapotrzebowania na kompetencje w handlu, jak również analizę luk kompetencyjnych i zapotrzebowania na umiejętności w kontekście diagnozy barier podnoszenia kompetencji przez pracowników sektora. badanie ankietowe opracowała i przeprowadziła dr Marta Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zachęcam Państwa do zapoznania sie z wynikami badań.

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.