Aktualności

Opracowania i raporty naszych ekspertów (listopad 2020)

person holding pencil near laptop computer

Minął kolejny miesiąc i pojawiły się kolejne ciekawe opracowania naszych wykonawców.

Pani dr. hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawia bieżąca sytuację w obszarze zapotrzebowania pracodawców na kompetencje pracowników w sektorze handlu. W konkluzji stwierdza, że zmiany zachodzące w otoczeniu firm handlowych oraz trudna sytuacja ekonomiczna wielu z nich, spowodują, że przedsiębiorstwa będą zmuszone do restrukturyzacji i podniesienia poziomu innowacyjności. A te nie są możliwe bez pracowników o wysokich umiejętnościach zawodowych i kompetencjach społecznych.

Z kolei Dr Marta Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, przedstawiła syntetyczne podsumowanie wpływu pandemii na sektor handlu, przedstawiając to w sposób wielowątkowy. Nakreśliła też możliwe scenariusze zachowań klientów i sfery handlu po pandemii, niezwykle interesujący materiał futurystyczny.

Zachęcam do lektury.

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.