Aktualności

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne – raport tematyczny

A stack of thick folders on a white surface

Z danych zebranych w zeszłym roku przez Komisję Europejską wynika, że użycie komputerów w polskich szkołach nie odbiega od średniej unijnej. Nadal jednak istnieje przestrzeń do poprawy, gdyż w UE wciąż około 20-25% uczniów (w zależności od poziomu nauczania – szkoła podstawowa / ponadpodstawowa) nigdy lub prawie nigdy nie korzysta z komputera w szkole. Poprawie dostępności do usług cyfrowych służą zarówno programy unijne jak i krajowe. Niektóre z nich w skrócie przedstawiamy w materiale. Prezentujemy również dane z najnowszych badań o poziome kompetencji cyfrowych.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.