Aktualności

Kwartalnik ZSK nr 1

Kwartalnik to baza informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma na celu integrację wokół ZSK środowiska ekspertów zajmujących się rynkiem pracy, szeroko rozumianą edukacją, urzeczywistniających ideę uczenia się przez całe życie – naukowców, doradców zawodowych, specjalistów zajmujących się szkoleniami i HR oraz nauczycieli i pracowników akademickich.

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem Kwartalnika, na który składa się 10 tekstów, dotyczących m.in. walidacji, uczenia się przez całe życie, instytucji certyfikujących, Metody Bilansu Kompetencji, rynku pracy w perspektywie najbliższego roku.

Miłej lektury!

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.