Aktualności

Opracowania i raporty naszych ekspertów (grudzień 2020)

person holding pencil near laptop computer

Przekazujemy Państwu kolejne przekrojowe opracowanie na temat ,,Ocena ilościowej oferty edukacyjnej instytucji występujących w sektorze handlu” opracowanej przez Dr Andrzeja Maria Falińskiego.

Obszar niniejszego opracowania jest pomijany w statystykach i raportach, dlatego zachęcam Państwa serdecznie do tej lektury.

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.