Aktualności

Opracowania i raporty naszych ekspertów (grudzień 2020)

person holding pencil near laptop computer

Grudzień to zazwyczaj miesiąc podsumowań działań prowadzonych przez cały rok. Wykonawcy zadań powierzonych przez Radę, dokonali przeglądu swoich prac w ubiegłym roku sugerując kierunki zmian lub rozszerzenia obszarów monitoringu zapotrzebowania na kwalifikacje w sektorze handlu. Na szczególna uwagę zasługują raporty Pani dr. hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawia analizę definiującą czynniki, które w perspektywie najbliższego roku mieć będą wpływ na dokonujące się zmiany w handlu oraz nowe oczekiwania pracodawców sektora handlu wobec pracowników. W podsumowaniu opisuje coraz szersze zastosowanie w sferze handlu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które będzie skutkowało zmniejszającym się zapotrzebowaniem na zawody handlowe, w których wykonywane zadania są proste i charakteryzują się dużą powtarzalnością czynności.

Z kolei Dr Marta Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, przedstawiła trendy i technologie, które kształtować będą handel w 2021 roku. W syntetycznej notatce podkreśla znaczenie sprawnej komunikacja i podejmowanie inicjatywy w zakresie nawiązania kontaktu. Znaczenia zaufania do marki, przekazu, sprzedawcy czy drugiego człowieka, co w obliczu zagrożenia, jak wielu postrzega koronawirusa, jest niezwykle cenne. Istotną rolę zdolności do adaptacji, zachowania dyscypliny i samo motywacji do działania. W dobie pandemii są to swojego rodzaju kompetencje przyszłości.

Opracowany został również kolejny, czwarty raport NTW Studio pana Łukasza Krawcewicza. Raport przedstawia sytuację sektora handlu w IV kwartale 2020 roku. Po przedstawieniu analizy wielu danych rynkowych, w podsumowaniu podkreśla, iż sektor handlu bardzo mocno odczuwa skutki pandemii, powodowane przez faktyczny pełzający lockdown. Zatrudniani i poszukiwani są pracownicy, z kwalifikacjami niezbędnymi do nowego kanału dystrybucji, jakim jest e-handel.  Wszystkie placówki nadal obowiązują obostrzenia i zalecenia dotyczące profilaktyki COVID-19, w zakresie kompetencji pracowników wciąż pojawiają się oczekiwania co do znajomości i gotowości do stosowania procedur związanych z bezpieczeństwem klienta i produktu. Pomimo zbliżających się świąt, które zawsze wiążą się z zakupami i przynoszą zysk handlowcom, przedsiębiorcy sektora wyrażali spadek optymizmu.

Zachęcam do lektury.

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.