Aktualności

Opracowania i raporty naszych ekspertów (kwiecień 2021)

person holding pencil near laptop computer

Przekazujemy Państwu kolejny tekst pani dr Marty Ziółkowskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  na temat prowadzonych przez Radę opracowań i aktualizacji rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze handlu.

W przedstawionym materiale Pani dr M. Ziółkowska opisuje obszary związane ze zmianą oczekiwań konsumentów i wzrostem znaczenia wartości dodanej produktów. Wzrostem znaczenia wygody i ułatwień robienia zakupów, uwypuklenie znaczenia bezpieczeństwa osobistego i umiejętności zarządzania czasem.

Świetnym dopełnieniem tego opracowania jest materiał dr. hab. Grażyny Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat zapotrzebowania pracodawców na kompetencje pracowników w sektorze handlu. Polecam porównanie obydwu opracowań, które przedstawiają spójny obraz zachodzących zmian rynkowych w obrębie poszukiwanych kompetencji sektora handlu.

Zachęcam do lektury.

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.