Aktualności

Opracowania i raporty naszych ekspertów (sierpień i wrzesień 2021)

person holding pencil near laptop computer

Szanowni Państwo,

zakończył się okres wakacyjny, w którym nie zaprzestaliśmy śledzenia zmian zachodzących na rynku pracy w sektorze handlu. Członkowie Rady oraz eksperci współpracujący z nami sporządzili szereg notatek i syntetycznych raportów, do lektury których serdecznie Państwa zachęcam.

Kolejne opracowanie dr. hab. Grażyny Śmigielskiej przedstawia zmiany w zatrudnieniu w sektorze handlu oraz implikacje tarcz antykryzysowych na postawy pracodawców i zmiany w zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników.

Dr Marta Ziółkowska w lipcowym opracowaniu przedstawia aspekty związane z pracą zdalną lub hybrydową w handlu. Zagadnienie to poruszono w kontekście organizacji i kultury pracy, zarządzania wydajnością w świetle zaufania do zespołu. Podkreśla znaczenie kompetencji w ogólnie pojętej komunikacji. Z kolei sierpniowe opracowanie poświęcone jest zmianom w handlu w branży modowej, trendom i nowym zjawiskom popytowym, które można wykorzystać w kreowaniu nowych programów kompetencyjnych.

Inspirującą lekturą będzie dla Państwa obszerne opracowanie Dr Maria Andrzej Falińskiego na temat złożonych relacji pomiędzy istniejącym rynkiem edukacyjnym a potrzebami sektora handlu – ,, Propozycja matrycy powiązań sektora edukacji i handlu w sytuacji kryzysu pandemicznego”. Materiał ten zawiera interesujące konkluzje, którym warto poświęcić chwilę refleksji.

Jeszcze raz zachęcam do lektury opracowań na naszej stronie www w zakładce ,,Raporty”..

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.