Aktualności

OPRACOWANIE POHiD: „Ethos pracy handlowca”

two people shaking hands

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym etosu pracy handlowca, przygotowanym przez organizację, której przedstawiciel – Pani Renata Juszkiewicz jest członkiem Sektorowej Rady. Temat poruszony na posiedzeniu Rady w ubiegłym roku jest jak widać cały czas aktualny! 

http://pohid.pl/opracowanie-pohid-ethos-pracy-handlowca

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.