Aktualności

Pandemia jest tylko wyzwaniem

W istocie rzeczy celem utworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu” jest zbudowanie skutecznego mechanizmu wsparcia procesów budowania profesjonalizmu ludzi pracujących w handlu. Projekt, na podstawie którego Rada została powołana do życia, ma na celu zaproponowanie ludziom sektora wzmocnienia ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a przez to ułatwienie im funkcjonowania na rynku pracy. Chodzi o sięgnięcie po ekspercką i wiedzę i doświadczenie członków Rady oraz dostarczenie wiedzy o procesach i stanie sektorowego rynku pracy, widzianego poprzez skomplikowane i liczne kompetencje pracowników. W ten sposób ekspercka interpretacja funkcjonowania kompetencji w pracy handlowców, wskazania luk kompetencyjnych, nawiązania do możliwości oferty edukacyjnej szkół i firm szkoleniowych oraz szkolenia organicznego firm handlowych ma służyć pomocy w sprostaniu wyzwaniom przyszłości.

Wiosna roku 2020 miała być czasem przygotowania się gospodarki narodowej (podobnie jak i całej gospodarki światowej) do nieuchronnego nadejścia koniunkturalnego spowolnienia. Rzeczy trudnej, przykrej, niosącej zagrożenia, ale nie katastrofalnej. Ruch po krzywej skierowanej w dół przyspieszył jednak mocą zrządzenia natury. Zaatakował wirus i spowodował zamrożenie procesów ekonomicznych – wskaźniki rozpoczęły spadki. W tej sytuacji nie sposób pozostać przy poczynionych założeniach i metodach pracy – trzeba podążać za rzeczywistością. Nie wolno nie zauważyć zdarzeń i procesów powodowanych przez  przyspieszenie procesów recesyjnych, płynących spoza gospodarki per se.

Projekt skieruje się więc – wykorzystując wiedzę o kompetencjach wykorzystywanych w czasach normalnych – ku diagnozie zagrożeń i szans wynikłych z gwałtownej zmiany uwarunkowań. Musimy zachować i wzbogacić zarazem potencjał HR w sektorze. Zastanowić się jak zmodyfikować kwalifikacje i inne kompetencje, by skuteczniej sprostać wyzwaniu recesji z wirusowym „turbodoładowaniem”. Innymi słowy pomóc przetrwać złe czasy poprzez ochronę ludzi i dzięki ludziom, by pomóc im się zawodowo rozwijać w nieprzyjaznych dla ich firm warunkach. Może się okazać, że instrumenty nie mogące przebić się ku pozycjom kluczowym w strategiach firm, z tygodnia na tydzień staną na pierwszej linii elastycznego reagowania na wstrząs. Daleko nie szukając, wskazać można choćby na elektroniczny handel żywnością i na bieżąco kreowane umiejętności i pozyskiwane wiadomości. Te procesy już działają, ale upowszechniając się stworzą nową rzeczywistość pracy.

Spektrum zainteresowań Sektorowej Rady wskazuje Sektorowa Rama Kwalifikacji w Handlu. Jednocześnie jest to tylko strukturalny szkic, do przybliżenia rzeczywistości handlowej. Praktyka bowiem rozstrzygnie o nowych sposobach pracy i edukacji.  Dlatego, skoro praktycy, tysiące firm handlowych i organizacje biznesu borykają się z niespodziewanym przyspieszeniem „gorszego” etapu cyklu koniunkturalnego, należy ich doświadczenie połączyć z dorobkiem zespołu realizacyjnego. Musi on, wspierając Radę, stworzyć adekwatny obraz kompetencji w sektorze, by przyszłość – pomimo pandemii – była czasem wzrostu produktywności zasobów ludzkich. W sektorze handlu i – szerzej – w procesie handlowania, który przecież wyrasta poza sektor jako taki, realizując się w działach handlowych firm produkcyjnych i usługowych. Nie zmienia się profil ani cel projektu – powstają, mamy nadzieję, remedia przeciw zagrożeniom.

dr Maria Andrzej Faliński

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.