Aktualności

Promocja projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

Realizując zadanie „INICJOWANIE I REALIZACJA STAŁEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KOMPETENCJE ORAZ BIEŻĄCEGO DOKSZTAŁCANIA POMIĘDZY INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI I PRZEDSIĘBIORCAMI“, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” zorganizował stoisko informacyjne dot. działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu, podczas 50 Zjazdu Delegatów „Społem” w Wieńcu-Zdroju w dniach 19-20 listopada 2019 r.

Materiały informacyjne dot. Rady otrzymali delegaci ze 144 spółdzielni spożywców z terenu całego kraju, uczestniczący w Zjeździe, a także zaproszeni goście m.in. Mathias Fiedler – Prezydent EURO COOP, Mieczysław Grodzki – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Adam Abramowicz –rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielniami.

Zainteresowani projektem mogli porozmawiać z organizatorami, których reprezentowali: Andrzej Wojciechowicz – Animator SR ds. KH
i Ryszard Jaśkowski – Prezes Zarządu KZRSS „Społem”.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.