Aktualności

Rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących skutecznie zarządzać firmą w warunkach niepewności i zagrożenia

person holding white Samsung Galaxy Tab

Świat VUCA stał się rzeczywistością, a szybkość i nieprzewidywalność zmian stawiała i stawia pod znakiem zapytania realizację nawet tych strategii, które obejmują kilkumiesięczny okres. VUCA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania zmienności (volatility), niepewności (uncertainty), złożoności (complexity) i niejednoznaczności (ambiguity) ogólnych warunków i sytuacji.

Rozwinięcie i więcej informacji w tym temacie w zamieszczonym Raporcie. Zapraszamy do lektury.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.