Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Styczeń 2022

person holding white Samsung Galaxy Tab

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury styczniowego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych między 23 grudnia 2021 r. a 27 stycznia 2022 r.

W tym numerze zwracamy uwagę na:

  • Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2021 r. wyniosła 5,4% i w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian, a w porównaniu z grudniem 2020 r. była niższa o 0,9 p.p. Na koniec grudnia 2021 r. najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowano w województwie mazowieckim (129,2 tys.), a najmniej w województwie lubuskim (18,2 tys.).
  • Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło 6644,39 zł. W porównaniu z listopadem 2021 r. wzrosło o 10,3% i o 11,2% r/r.
  • Według danych Eurostatu w listopadzie 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (14,1%), Grecji (13,4%) i we Włoszech (9,2%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,2%), Holandii (2,7%) i w Polsce (3,0%).

Ponadto w raporcie podsumowanie badań o:

Rynek pracy w Polsce:

  • Zdalnie czy w siedzibie firmy? Plany pracodawców dotyczące modelu pracy w I kw. 2022 r.
  • Rynek Pracy Specjalistów 2021 – Wyjątkowy rok rekrutacji
  • Rynek pracy w czasie COVID-19
  • Czterodniowy tydzień pracy – Czy tego chcą pracownicy?

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

  • World Employment and Social Outlook: Trends 2022
  • Workplace learning: determinants and consequences Insights from the 2019 European company survey
  • The green employment and skills transformation Insights from a European Green Deal skills forecast scenario

Raport jest dostępny na stronie PARPu.

Życzymy miłej lektury.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.