Aktualności

Szkolenia dla pracowników handlu. Perspektywy z punktu widzenia dużej sieci handlowej

W obecnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19 potrzebne jest zapewnienie pracownikom sklepów poczucia bezpieczeństwa. Niemniej jednak handel pozostaje handlem, opartym na relacjach z klientem, ofertę, serwis. Rozwijane dotąd kompetencje pozostaną w mojej ocenie nadal istotne. Zwróćmy uwagę na personel zarządzający sklepami (a także innymi jednostkami biznesowymi w firmie). W tym wypadku możemy mówić o kontynuacji działań szkoleniowych w zakresie wzmacniania standardów zarządzania i przywództwa.

Biedronka jest liderem na rynku pod względem powszechności wysokiej jakości „szytych na miarę” szkoleń rozwojowych dedykowanych wielkim grupom pracowników (kilka tysięcy uczestników rokrocznie). Przykładem jest chociażby „Biedronkowa Akademia Zarządzania” – akademia rozwoju umiejętności zarządczych/przywódczych dedykowania – niejako automatycznie – każdej nowej osobie w roli Kierownika, bądź Zastępcy Kierownika Sklepu. Jeronimo Martins oferuje takie programy wszystkim grupom zawodowym zarządzającym pracownikami na różnych poziomach operacyjnych. W mojej ocenie kwestia jakości przywództwa jest i pozostanie w biznesie kwestią podstawową, szczególnie w warunkach niepewności.

Bez wątpienia w grupie personelu zarządzającego nadal należy wzmacniać kompetencje w zakresie zarządzania zmianą i w ogóle zarządzania w warunkach niejednoznaczności.

Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę na kwestie zawodowe, stricte związane z handlem i rolą handlowca. W mojej ocenie coś co niejako „spina” działania wymienione powyżej, to kwestia podkreślenia roli handlowca jako takiego. Mam na myśli określenie i rozwój kompetencji, który czyni nasz personel dobrymi handlowcami. W praktyce zatem reprezentowana prze mnie sieć Biedronka chce zainwestować w rozwój kompetencji związanych, także wprost, z prowadzonym biznesem, a więc chociażby pogłębionej analizy, podejmowania decyzji handlowych, czy analizy typu klienta sklepu, którym zarządzam. Myślę, że to może być kluczowy temat – być blisko klienta – rozumieć jego potrzeby, w tym te, które wyniknęły i będą wynikać w przyszłości z uwagi na COVID-19, potrafić szybko dostosować się do potrzeb klienta, zarówno po stronie czysto operacyjnej (a więc na sali sprzedaży), jak po stronie strategicznej (np. w zakresie polityki asortymentowej czy cenowej).

Ciekawą i ważną kwestią jest i będzie poszukiwanie innowacyjności w dostarczaniu wiedzy/umiejętności/rozwoju kompetencji. W tym zakresie od dłuższego czasu konsekwentnie staramy się wspierać rozwój obszaru digital learning i social learning. Ciekawym zamiennikiem dla niektórych regularnych procesów szkoleniowych są też alternatywne metody szkolenia (np. wirtualna rzeczywistość). Biedronka, stawiając na innowacyjność, prowadzi pilotaż w zakresie wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w prowadzeniu szkoleń w zakresie odpieku pieczywa w sklepach. Jest to jeden z bardziej kompleksowych procesów w zakresie operacji sklepowych. Śledzimy przebieg tego szkolenia, a jego dotychczasowe wyniki wyglądają zachęcająco.

Marcin Mendruń
Dyrektor Działu Szkoleń
Jeronimo Martins Polska S.A. 

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.