Aktualności

Wpływ automatyzacji procesów handlowych i zastosowania nowych technologii w wyposażeniu magazynów i punktów sprzedaży detalicznej na kompetencje pracowników handlu

Przegląd literatury oraz wyniki badań i wypowiedzi ekspertów rynku wewnętrznego wskazują, że rośnie zastosowanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w wyposażeniu magazynów i punktów sprzedaży detalicznej. Skutkiem tego wzrasta też zapotrzebowanie pracodawców na pracowników znających te technologie i potrafiących wykorzystywać je w określonych procesach handlowych. Z badań PIE wynika, że już w 2019 r. można było dostrzec wzrost zainteresowania firm handlowych, szczególnie sieci handlowych oraz centrów dystrybucji, wykorzystywaniem nowych technologii w poszczególnych procesach handlowych. W 2019 r. co piąta firma hurtowa i detaliczna stwierdziła, że nastąpił wzrost wykorzystywania nowoczesnych technologii w porównaniu z 2018 r. Firmy handlowe dostrzegają, że korzystanie z nowoczesnych technologii może stanowić ważny czynnik przewagi konkurencyjnej, a w czasie pandemii COVID-19, nawet warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa. W końcu 2019 r. ponad 50% badanych firm handlowych dostrzegło już istotną konkurencję ze strony firm wykorzystujących narzędzia cyfrowe. Natomiast ponad połowa ankietowanych firm (51%), zwłaszcza mikro i małych firm handlowych, wyraziła pogląd, że niski poziom kompetencji cyfrowych pracowników stanowi już istotną barierę w działalności firmy (Nowoczesne technologie…, 2020).

Z badań PIE z końca 2019 r. wynika, że 43% firm handlowych oceniło stan wykorzystania nowoczesnych technologii w swojej firmie jako dobry, 31% jako średni, a 11% jako niski. Niskie oceny pochodziły głównie od firm mikro i małych. Poszczególne nowoczesne technologie były wykorzystywane w różnym zakresie. Tuż przed pandemią COVID-19, w przedsiębiorstwach handlowych najbardziej intensywnie wykorzystywano nowoczesne technologie w komunikowaniu się z klientami, inwestycje w e-handel, bazy danych oraz oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (Nowoczesne technologie…, 2020).

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 wywarł istotny wpływ na przedsiębiorstwa handlowe. Wiele firm wskazało, że pandemia przyspieszyła, rozszerzyła lub zintensyfikowała automatyzację procesów handlowych (np. kasy samoobsługowe) i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach handlowych (Pandemia przyspieszy automatyzację…, 2020 oraz Polacy w czasie pandemii…, 2020). Od początku pandemii odnotowano wzrost inwestycji w internetowe kanały dystrybucji (Najważniejsze trendy w e-commerce…, 2020). W czasie ograniczeń jest to sposób na utrzymanie sprzedaży, ale też przejęcia klientów od wolniej działającej lub mniej innowacyjnej konkurencji. Wprowadzenie handlu online zaczęło zmieniać miejsca zakupów konsumentów, a z czasem może doprowadzić do zmiany nawyków zakupowych i zmiany roli sklepów stacjonarnych, które zaczną przekształcać się w salony prezentujące towary z rozwiniętą obsługą bezpośrednią przez sprzedawcę, pełniącego rolę doradcy.

Potrzebne praktyczne umiejętności korzystania z nowych technologii uzasadniają potrzebę głębokiej zmiany w dotychczasowej edukacji, w kierunku uczenia nie tylko znajomości podstawowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które znajdują zastosowanie w firmach handlowych (magazynach i punktach sprzedaży detalicznej), ale przede wszystkim umiejętności korzystania i obsługi tych nowoczesnych urządzeń. Jest to istotne dla poprawy sprawności funkcjonowania firmy handlowej w środowisku biznesowym, zapewnienia lepszej łączności z klientami, a także podniesienia sprawności zarządzania przedsiębiorstwem. W dobie pojawiających się różnych zagrożeń, nowoczesne technologie mogą być ważnym narzędziem dla utrzymania firmy na rynku (Nowoczesne technologie…, 2020).

Literatura wykorzystana w raporcie:

Polacy w czasie pandemii chcą więcej kas samoobsługowych. Eksperci: sieciom to się zwyczajnie opłaci, w https://www.fxmag.pl/artykul/polacy-chca-wiecej-kas-samoobslugowych-w-sklepach-eksperci-sieciom-to-sie-zwyczajnie-oplaci [dostęp 20.10.2020].

Pandemia przyspieszy automatyzację handlu i rozwój rynku maszyn vendingowych w https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/pandemia-przyspieszy-automatyzacje-handlu-i-rozwoj-rynku-maszyn-vendingowych,63552?newsletter=1514 [dostęp 20.10.2020].

Najważniejsze trendy w e-commerce na 2020 r. w https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/najwazniejsze-trendy-w-e-commerce-na-2020-r-badani,60479/1 [dostęp 20.10.2020].

Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach – przed, w trakcie i po pandemii COVID-19 (2020), Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/06/PIE-Raport_Nowoczesne_technologie.pdf [dostęp 20.10.2020].

Prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka
Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu
Polski Instytut Ekonomiczny, Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.