Aktualności

Wrzesień był kolejnym pracowitym miesiącem dla członków Rady

flat lay photography of tortoiseshell eyeglasses on top of book near black pen and teal mug

Szanowni Państwo,

Wrzesień był kolejnym pracowitym miesiącem dla członków Rady. Zarówno oni, jak i eksperci współpracujący z Radą sporządzili szereg notatek i syntetycznych raportów, do lektury których serdecznie Państwa zachęcam. W opracowaniach znajduje się m.in. ciekawy materiał pani dr Marty Ziółkowskiej, który porusza kwestię istotności kształcenia zawodowego w obliczu pandemii i zmian zachodzących na rynku pracy. Opracowanie prezentuje cechy różnicujące zajęcia praktyczne od praktyk zawodowych i podkreśla wagę i znaczenie kształcenia dualnego.

Kolejne materiał to raport przygotowany przez NTW Studio Łukasz Piotr Krawcewicz na temat kondycji i bieżących trendów na rynku pracy w handlu. Wieloźródłowa analiza rynku pracy jest wartościowym materiałem syntetycznym, który pozwala w szybki sposób ocenić zmiany zachodzące na rynku pracy w sektorze handlu aby skorygować strategie HR z punktu widzenia czytelnika raportu.

Pani dr hab. Grażyna Śmigielska, realizując prace w obszarze monitorowania zapotrzebowania pracodawców na kompetencje pracowników w sektorze handlu, sporządziła raport na temat Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – implikacje dla kompetencji pracowników sektora handlu. Jest to raport dotyczący wpływu na kompetencje szeregowych pracowników handlu oraz menedżerów, jaki wywołuje zarządzanie przedsiębiorstwem, które wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach handlowych i zarządzaniu firmą. Zidentyfikowano zapotrzebowanie sektora handlu na kompetencje pracowników i menedżerów w tym zakresie. Przedstawiono implikacje dla wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych osób pracujących w sektorze handlu, wynikające z wykorzystywania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym.

Jeszcze raz zachęcam do lektury opracowań na naszej stronie www w zakładce Raporty.

Animator SRdsKH,
Andrzej Wojciechowicz

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.