Aktualności

Wyzwania sektora handlu w obliczu zmieniających się uwarunkowań rynkowych

person holding pencil near laptop computer

Szanowni Państwo, w zakładce raporty umieszczamy kolejny syntetyczny artykuł pani dr Marty Ziółkowskiej z SGH. W sposób syntetyczny i przystępny przedstawia nam aktualną sytuację oraz trend w obszarze rozwoju kompetencji w sektorze handlu. Uwypukla cechy postaw i umiejętności jakie obecnie i w najbliższej przyszłości będą cenione przez pracodawców pośród aplikujących pracowników.

Zachęcam do lektury.

Andrzej Wojciechowicz
Animator prac Sektorowej Rady

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.