Współpraca

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Starostwo Powiatowe w Kluczborku informuje, że prowadzi kształcenie  w  zakresie  rozwijania  kompetencji  zasobów ludzkich w  handlu w  następujący  sposób:

Jednostka oświatowa Nazwa Szkoły Forma kształcenia

Nazwa zawodu I kwalifikacji w zawodzie

Liczba uczniów
Zespół Szkół Nr 1w Kluczborku Zespół Szkół Nr 1w Kluczborku kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.20 Prowadzenie sprzedaży 33

Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Kluczborku

szkoła dla młodzieży sprzedawca 18
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalnaw  Kluczborku

szkoła dla młodzieży sprzedawca 1

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.