Współpraca

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Starostwo Powiatowe w Namysłowie informuje, że w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski funkcjonuje szkoła branżowa I stopnia, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie sprzedawca.

W ramach kształcenia w tym zawodzie µczniowie wyposażani są w wiedzę dotyczącą handlu. Ponadto wybrane zagadnienia z tego obszaru realizowane są także w ramach programu kształcenia w klasach technika ekonomisty i technika logistyka działających w ramach wymienionego wyżej zespołu szkół.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.