Współpraca

Urząd Marszałka Województwa Łódzkiego

Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, że jako pierwszy w kraju, odpowiadając na zapotrzebowanie pracodawców utworzył placówki kształcenia ustawicznego tworzące sieć w całym regionie: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim, Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu, kształcące w zawodach o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym, obejmujące swym  zasięgiem obszar całego województwa. Są to placówki dynamicznie reagujące na zmiany zachodzące na rynku pracy i nieustannie poszukujące partnerów z kręgów  gospodarczych w celu wykształcenia wykwalifikowanych kadr pracowniczych . Zapewniają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz nabycia wybranych kwalifikacji w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych .

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, odpowiadając na zapotrzebowanie pracodawcy realizowało kształcenie w zawodach branży handlowej w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych : prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działalności handlowej.

Samorządowi zależy na wypracowaniu jak najlepszego modelu komunikacji pomiędzy pracodawcami a placówkami szkolnictwa zawodowego w zakresie kształcenia branżowego.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.